Escolàpies Figueres

Intel.ligències múltiples.


Benvolgudes famílies, 

En la nostra metodologia de treball tenim present la teoria de les intel·ligències múltiples proposada per Howard Gardner. Tot sovint en sentim a parlar a les reunions i xerrades que fem a l’escola, però sabem ben bé de què es tracta? 

Segons aquest model tots els éssers humans estem capacitats per a l'ampli desenvolupament de la nostra intel·ligència, recolzats en les nostres capacitats i la nostra motivació. En el següent enllaç s’explica la teoria de les intel·ligències múltiples i quines són. Aquest vídeo ha estat elaborat per l’alumna de 4t d’ESO Cèlia Güibas. 

A l’escola, volem aconseguir activar totes les intel·ligències tenint en compte que cada intel·ligència, capacitat o competència necessita la presentació dels seus continguts curriculars de formes diverses. Amb aquesta finalitat utilitzem estratègies i recursos innovadors i variats, fem una aplicació real dels coneixements i realitzem un seguit d’activitats pràctiques autònomes i compartides. Algunes de les activitats on es veuen reflectides les intel·ligències múltiples són: 

 • Plurilingüisme: català, castellà, anglès i francès. 
 • English Project: Physical education, Play and discover, Science projects, estades a Anglaterra...
 • Experimentacions dins i fora de l’aula, al laboratori i a l’hort. 
 • EntusiasMAT i Ludilletres. 
 • Aprenentatge cooperatiu. 
 • Projectes. 
 • Rutines diàries, bits i rètols de matemàtiques i llengua. 
 • Estratègies i jocs intel·lectuals.
 • Chess (escacs). 
 • TIC: informàtica, programació i robòtica. 
 • TAD: taller d’aprenentatges digitals. 
 • Taller d’oratòria. 
 • Pregària del matí, activitats d’interioritat i acompanyament. 
 • Educació en valors. 
 • Tutoria grupal i individual. 
 • Activitats manipulatives, didàctiques, sanefes i manualitats. 
 • Jocs lliures i dirigits; activitat física i esports.
 • Taller de lectura: comprensió lectora, padrins, biblioteca... 
 • Dibuix lliure, dirigit i amb model. 
 • Sortides didàctiques i colònies. 
 • Música, audicions musicals, pintors i les seves obres.

Cordialment,

Figueres, 8 de novembre de 2017
L’Escola