Escolàpies Figueres

Educació Primària.


Ed. primària (de 6 a 12 anys)

L’etapa d’Educació Primària, agrupa l’alumnat de 6 a 12 anys i consta de tres cicles de dos cursos cada un: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. Els nostres alumnes reben l’educació i la formació necessàries que els han de permetre desenvolupar-se personal, social i emocionalment.

Amb una metodologia adequada, que es basa en les intel·ligències múltiples, es fomenta la participació activa de l’alumnat, l’autonomia, l’experimentació i l’aprenentatge cooperatiu. D’aquesta manera s’aconsegueixen les competències necessàries per afrontar l’Educació Secundària Obligatòria.

Com ho fem? A part del Currículum oficial oferim un seguit d’activitats pròpies amb un destacat valor afegit:

● EntusiasMAT, matemàtiques.

● English project: Physical education, Science projects…

● Religió.

● Oratòria.

● Chess (escacs en anglès).

● TIC: informàtica, programació i robòtica.

● TAD: taller d’aprenentages digitals.

● Taller de lectura.

● Educació per a la interioritat, emocional i en valors.