Escolàpies Figueres

Activitats i esdeveniments.

Durant el curs escolar, a totes les etapes educatives, des de P3 fins a 4t d’ESO, duem a terme diferents activitats de caire acadèmic i vivencial com són les celebracions populars o altres esdeveniments que complementen la formació global dels nostres alumnes.