Escolàpies Figueres

Educació Infantil.


Ed. infantil (de P3 a P5)

L’etapa d’Educació Infantil inclou tres cursos (dels 3 fins als 6 anys). Cada nen i cada nena arriba a l’Escola amb unes experiències, uns desigs i unes capacitats pròpies. Amb l’ús de metodologies avançades com EnstusiasMAT, Ludilletres o el treball per projectes, afavorim el desenvolupament de tot el potencial afectiu, físic, intel·lectual i d’hàbits dels infants d’aquestes edats.

Posem un especial interès als llenguatges verbal, simbòlic-matemàtic, corporal, musical i artístic. L’aprenentatge de l’anglès està enfocat a maximitzar i prioritzar la comprensió i l’expressió oral amb la finalitat de comunicar-nos. Es tracta d’aprendre la llengua utilitzant-la. Com ho fem? A part del Currículum oficial oferim un seguit d’activitats pròpies amb un destacat valor afegit:

● Estimulació primarenca per assolir la correcta organització neurològica: Programes d’estimulació primarenca (Bits).

● EntusiasMAT (matemàtiques).

● Ludilletres (lecto-escriptura).

● Religió.

● Treball per projectes.

● Racons d’intel·ligències múltiples.

● Psicomotricitat (Play and discover).

● Hort escolar.

● Hora del conte.

● TIC.

● Programació i robòtica.